Máy đo khoảng cách laser Laserliner 080.945A

Nhà sản xuất:
  • Đo chính xác đến 40 m: + 2 mm
  • Phạm vi đo bên trong: 0,05 m đến 40 m .
  • 3 điểm tham chiếu đo lường có thể lựa chọn: trước, sau và pin