Máy đo độ PH Chauvin Arnoux PPD26

Nhà sản xuất:
  • pH: 0 – 14 (Rs = 0.01 pH)
  • Thế điện oxi hóa khử: ± 1,999 mV (Rs = 1 mV)
  • Nhiệt độ: 0 – 150 °C (Rs = 0.1 °C)