Máy đo độ dày vật liệu Elcometer MTG2

Nhà sản xuất:
  • Chế độ đo Pulsed-Echo (PE)
  • Hiệu chuẩn trước chỉ đo trên thép
  • Tốc độ đo đặt trước là 4 lần đọc mỗi giây
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.