Đồng hồ vạn năng Peakmeter PM8236B

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo lường tương đối, kiểm tra tính liên tục, bóng bán dẫn và điốt
  • Màn hình đếm 6000, thanh analog, Giữ dữ liệu và Đèn nền
  • Dòng điện 750V AC/1000V DC và điện áp AC/DC 10A
  • Giao diện Bluetooth và True RMS
  • Phạm vi tự động và thủ công

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT