Đầu dò thâm nhập Delta OHM TP474C.O

Nhà sản xuất:
  • Thân cây Ø 4 mm, dài 230 mm
  • Bề mặt tiếp xúc Ø 5 mm
  • Chiều dài cáp 2 mét.