Đầu dò thâm nhập Delta OHM TP472I.10

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi -50 +400 ° C
  • Thân cây Ø 6 mm, dài 1000 mm
  • Chiều dài cáp 2 mét