Đầu dò không khí chính xác (NTC) – với kết nối của PTB

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Thời gian phản hồi ngắn nhờ cảm biến tiếp xúc
  • với sự chấp thuận của PTB
  • Để đo nhiệt độ không khí, ví dụ như trong tủ lạnh không cửa ngăn, quầy làm lạnh, tủ đông sâu
  • NTC cảm biến nhiệt độ

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT