Đầu dò đo tốc độ không khí và nhiệt độ loại K Delta OHM AP472S1

Nhà sản xuất:
  • Đầu dò hoàn chỉnh với tay cầm
  • Cáp 2 m