Can nhiệt loại K GEO-FENNEL TP-300

Nhà sản xuất:
  • Chiều dài 100cm
  • Vỏ bằng vật liệu chống cháy đến 300oC, có thể uốn cong.
  • Tầm nhiệt độ đo: -50oC – +300oC.