Ampe kìm PEAKMETER PM2028S

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ hoạt động: 18 ℃ ~ 28 ℃.
  • Nhiệt độ bảo quản: -10 ℃ ~ 50 ℃.
Danh mục: