Ampe kìm Peakmeter PM2008A

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Có sẵn các tùy chọn phạm vi tự động và phạm vi thủ công
  • Bảo vệ quá mức được cung cấp cho tất cả các phạm vi
  • Chỉ báo vượt quá phạm vi: “OL” hoặc “-OL”
  • Chỉ báo đơn vị: chức năng và đơn vị
  • Thời gian tự động tắt nguồn: 15 phút

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT