Ampe kìm do dòng rò Lutron DL-9954 (40mA tới 120A)

Nhà sản xuất:
  • Đo lường dòng rò rỉ với độ chính xác cao
  • Phạm vi đo từ 40mA tới 120A AC
  • Độ phân giải 40 mA là 0.01 mA
  • Độ phân giải đo 400 mA là 0.1 mA
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.