Ampe kìm đo dòng rò Hioki CM4001

Nhà sản xuất:

Thang đo: 60,00 mA / 600,0 mA / 6.000 A / 60,00 A / 600.0 A, 5 dải (40 Hz đến 1 kHz, True RMS)
Độ chính xác cơ bản (45-66 Hz): ± 1,5% rdg ± 5 dgt (60,00 mA đến 6.000 A) , ± 2,5% rdg ± 5 dgt (60,00 A đến 600,0 A)
Độ chính xác được đảm bảo: từ 0,60 mA đến 600,0A