Ampe kìm Amprobe ACDC-3400

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Cảm biến hiệu dụng thực tăng độ chính xác
  • Giữ đỉnh kiểm tra quá độ và dòng khởi động động cơ để tìm đột biến
  • Độ không tương đối hiển thị sự khác biệt giữa giá trị đọc thực tế và giá trị tham chiếu
  • Phạm vi tự động và thủ công cho tốc độ đo và tính linh hoạt
  • Giữ dữ liệu giữ giá trị đọc trên màn hình để phân tích thêm

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT