Máy ghi dữ liệu dòng điện Chauvin Anoux ML912

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ hoạt động: 14 ° đến 122 ° F (-10 ° đến 50 ° C)
  • Nhiệt độ bảo quản: -4 ° đến 140 ° F (-20 ° đến 60 ° C)
  • Độ ẩm tương đối: Lên đến 85% @ 95 ° F (35 ° C)
  • Bảo vệ chống xâm nhập (IP): IP40