Máy ghi dữ liệu dòng điện Chauvin Anoux L562

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ hoạt động: 14 ° đến 122 ° F (-10 ° đến 50 ° C)
  • Nhiệt độ bảo quản: -4 ° đến 140 ° F (-20 ° đến 60 ° C)
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.