Hiển thị kết quả duy nhất

Hiển thị kết quả duy nhất

(8) 856.500