Ampe kìm đo dòng điện Fluke 319

Nhà sản xuất:
  • Điện áp DC Phạm vi 600.0 V
  • Độ phân giải 0,1 V
  • Độ chính xác 1% ± 4 chữ số
  • Phạm vi kháng cự 400,4000
  • Độ phân giải: 0,1 – 1