Thiết bị đo chính xác, máy đo chính xác

Thiết bị đo chính xác là các dụng cụ đo lường với độ chính xác cực cao. Nó thường được dùng làm thiết bị tham chiếu để hiệu chỉnh hoặc hiệu chuẩn các loại máy đo khác.

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.