Đồng hồ vạn năng số Testo 760-2

Nhà sản xuất:
.
.
.
.