Nguyên tắc xác định chiết suất dung dịch bằng khúc xạ kế

Nguyên lý và công nghệ đo khúc xạ kế

Nguyên tắc xác định chiết suất dung dịch bằng khúc xạ kế: Chỉ số khúc xạ nD của dung dịch lỏng thay đổi theo nồng độ chất rắn hòa tan. Mối quan hệ giữa nD và nồng độ là đặc trưng cho từng loại môi trường và chất rắn hòa tan.

Máy đo khúc xạ K-Patents xác định nồng độ chất rắn hòa tan bằng cách tạo ra quang học
đo lường một giải pháp chỉ số khúc xạ (nD). Khúc xạ kế đo chỉ số khúc xạ nD và
Nhiệt độ của môi trường quá trình. Phép đo dựa trên sự khúc xạ ánh sáng trong
xử lý môi trường, được gọi là góc khúc xạ tới hạn, sử dụng nguồn sáng LED màu vàng với cùng bước sóng (580nm) là dòng natri D (do đó nD).

Góc quan trọng của người Viking, góc là góc mà ánh sáng tới chuyển từ một phần bị khúc xạ và phản xạ sang phản xạ toàn phần. Góc tới hạn tương ứng với đường biên giữa vùng tối và vùng sáng được đo bằng máy dò hình ảnh.

Thiên thần quan trọng được đo được chuyển đổi thành nD dựa trên chính xác mối quan hệ giữa thiên thần quan trọng và chỉ số khúc xạ nD. Phương trình này là định luật vật lý quang học được gọi là luật Snells.

Nồng độ được tính dựa trên chỉ số khúc xạ và nhiệt độ, thực hiện quy trình xác định trước
điều kiện vào tài khoản. Khúc xạ kế K-Patents có thể chỉ ra các thang đo khác nhau, ví dụ Brix, chất lỏng mật độ hoặc nồng độ theo trọng lượng.

Hiện tại, K-Patents có 3 nền tảng công nghệ khúc xạ kế trong sản xuất. Gần đây nhất và
nâng cao là Nền tảng 4 (P4), trong đó có thể kết nối tối đa 4 khúc xạ kế với một giao diện Người dùng thông qua Kết nối Ethernet hoặc 4 đến 20 mA.

Tuy nhiên, có những mẫu sản phẩm khác nhau với các tính năng khác nhau cho các ứng dụng công nghiệp cụ thể, và mỗi mô hình được điều chỉnh cho các yêu cầu công nghiệp khác nhau.