Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3352

Nhà sản xuất:

Băng thông : 350Mhz
Số kênh : 2+EXT
Tốc độ lấy mẫu : 5Gsa/s
Rise Time : 1ns

Danh mục: