Máy đo độ PH Chauvin Arnoux CA 10001

Nhà sản xuất:
  • Chống nước theo tiêu chuẩn IP65 và kiểm soát pH nhanh chóng
  • Hiệu chuẩn 3 điểm, tự động và cực kỳ dễ dàng: tiết kiệm thời gian!
  • Phát hiện các giá trị pH bù nhiệt độ (ATC)