Máy đo độ ẩm gỗ Wagner MMI1100

Nhà sản xuất:
  • Đo độ ẩm gỗ từ 5%-32%
  • Chức năng ghi dữ liệu
  • Chức năng thu thập dữ liệu
  • Đo gỗ mềm, gỗ cứng thông thường
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.