Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số PeakTech P3445

Nhà sản xuất:

Model: P3445