Đồng hồ vạn năng bỏ túi Extech MN35

342.500

Nhà sản xuất:
  • Điện áp DC cho MN35: 200MV, 2V, 20V, 200V, 600V; Độ phân giải 0,1mV; độ chính xác cơ bản lên tới ± 0,5%
  • Điện áp DC cho MN36: 400MV, 4V, 40V, 400V, 600V; Độ phân giải 0,1mV; độ chính xác cơ bản lên tới ± 0,5%
Đồng hồ vạn năng bỏ túi Extech MN35
Đồng hồ vạn năng bỏ túi Extech MN35

342.500

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.