Đầu dò đo tốc độ và nhiệt độ không khí định hướng Delta OHM AP471S3

Nhà sản xuất:
  • Tốc độ không khí 0,1… 40m / s
  • Nhiệt độ không khí -25 ° C… + 80 ° C.