Đầu dò đo tốc độ và nhiệt độ không khí đa hướng Delta OHM AP471S2

Nhà sản xuất:
  • Tốc độ không khí 0,1… 5m / s
  • Nhiệt độ không khí -25 ° C… + 80 ° C