Đầu dò ánh sáng Delta Ohm LP471PHOT

Nhà sản xuất:

Đầu dò trắc quang để đo độ mờ, phản ứng quang phổ theo đường cong quang phổ, bộ khuếch tán hiệu chỉnh cosin.

Phụ kiện cho Máy đo bức xạ ảnh HD-2302-0

Phạm vi đo: 0,10 đến 199,990 lux

Dải phổ: đường cong quang học V (lamda)