Chân Nhôm Cân Bằng Laser (1.5 Mét)

Chiều cao: 1.2 mét (khi rút lên tối đa)
Chất liệu: Nhôm