Bộ Điều Khiển CNC DDCSV1.1 (Tốc độ phát xung 500KHZ/ AXIS)

5.100.000

Nhà sản xuất:
  • Cài đặt các thông số rất dễ dàng từ bàn phím thiết bị.
  • Dễ dàng set zero cho máy, Origin từng trục hoặc all origin…
  • Có phím cứng  tắt mở Spindle trên màn hình thiết bị.
  • Thao tác mở file và chọn file GCODE rất dễ dàng.

 

Bộ Điều Khiển CNC DDCSV1.1
Bộ Điều Khiển CNC DDCSV1.1 (Tốc độ phát xung 500KHZ/ AXIS)

5.100.000