Máy thu laser Laserliner 031.360A

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ bảo quản: -10 ° C Quang + 70 ° C
  • Nhiệt độ làm việc: 0 ° C Quang + 50 ° C
  • Phạm vi hoạt động: 20 m
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.