Máy thu laser Laserliner 031.350A

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi hoạt động: (tùy theo chiếu sáng phòng) 20 m
  • Nhiệt độ làm việc: 0 ° C Quang + 50 ° C
  • Sự chính xác: 2 mm mỗi 10 m

 

 

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.