Máy kiểm tra lắp đặt đa năng Fluke 1663

Nhà sản xuất:
  • Tính liên tục tại các đầu vào L-N, N-PE
  • Kiểm tra RCD nhạy DC đều (Loại B)
  • Điện trở nối đất
  • Điện áp & tần số
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.