Máy ghi dữ liệu dòng điện Chauvin Anoux L111

Nhà sản xuất:
  • Dải dòng điện: 0 – 1 Vac (tùy vào đầu dò)
  • Độ phân giải: 0.1 mA
  • Độ chính xác : (50/60 Hz)

 

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.