Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-420

Nhà sản xuất:
.
.
.
.