Phụ kiện đầu vào USB Mitutoyo 264-016-10

  • Mitutoyo 264-016-10 giúp cho việc đo lường chính xác hơn có thể sử dụng một công tắc chân tùy chọn