Hiển thị kết quả duy nhất

Nhà sản xuất ONO SOKKI Nhật Bản

Các sản phẩm Ono Sokki, được coi là "chất lượng hàng đầu" hoặc "Tiêu chuẩn công nghiệp" trong các lĩnh vực khác nhau, phản ánh việc chúng tôi không ngừng theo đuổi các công nghệ ban đầu. Theo phương châm "Thay đổi & Thách thức để Giải quyết Các Vấn đề Khó khăn Nhất Thế giới", chúng tôi mong muốn xây dựng một công ty theo định hướng mạng được hỗ trợ bởi nguồn nhân lực được hỗ trợ bởi công nghệ cao.
(11) Liên hệ