Máy thu laser Laserliner 036.302L

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi hoạt động: (tùy theo chiếu sáng phòng) 20 m
  • Sự tự tin cấp: ± 2,5 °
  • Sự chính xác: ± 0,2 mm / m
  • Kích thước (W x H x D): 85 x 130 x 155 mm