Máy thu laser Laserliner 033.55A

Nhà sản xuất:
  • Phát hiện các đường laser lên tới phạm vi 60 m
  • Tốc độ cao : phát hiện rất nhanh các đường laser
  • Nam châm đầu
  • Gắn kết phổ quát
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.