Máy thu laser điều khiển máy Geo-Fennel FMR 800-M / C

Nhà sản xuất:
  • Độ chính xác tốt : ± 2 mm – ± 10 mm
  • Độ chính xác thô : ± 5 mm – ± 23 mm
  • Chống bụi / nước : IP 66