Máy bơm định lượng hóa chất Blue White C660-P

Nhà sản xuất:

Model: C-645P lưu lượng max 11.5 lít/h, áp lực max 5.6 kg/cm2
Model: C-660P lưu lượng max 14 lít/h, áp lực max 4.2 kg/cm2
Model: C-6125P lưu lượng max 30 lít/h, áp lực max 2.1 kg/cm2

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.