Đầu dò dòng điện linh hoạt Fluke i2500-18

Nhà sản xuất:
  • Kích thước 25 cm (10 in) và 45 cm (18 in).