Chân đế đo lực FMS-1

Nhà sản xuất:

Chân đế đo lực FMS-1 được kết hợp với một máy đo lực, có thể đo lực đẩy hoặc lực kéo theo hướng dọc hoặc ngang