Bút đo độ mặn SAL-1700 (0-100‰ ppt )

Nhà sản xuất:

Thang đo: 0-100‰

Thang nhiệt độ: -5- 105oC

Độ phân giải:

+ Độ mặn: 0.1‰

+Nhiệt độ: 0.1˚C

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.