Bơm định lượng hóa chất Blue white C6250P

Nhà sản xuất:
  • Là loại bơm hoá chất dạng màng
  • Lưu lượng bơm: 56 L/h
  • Áp lực: 0,7 bar
  • Van có thể điều chỉnh từ 0-6 chính xác tuyệt đối
  • Vật liệu cấu thành: nhựa PP
  • Chất liệu màng: teflon
Danh mục: