Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm – Testo 176 H1

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo liên tục và lập tài liệu về nhiệt độ, độ ẩm tương đối và điểm sương
  • Ghi lại đồng thời hai giá trị độ ẩm và nhiệt độ bằng các đầu dò có thể kết nối tùy chọn
  • Đo trong thời gian dài không có vấn đề: bộ nhớ lớn cho tới 2 triệu giá trị đo, tuổi thọ pin 8 năm
  • Để đánh giá dữ liệu trên PC, có sẵn lựa chọn ba phiên bản phần mềm, phần mềm cơ bản có sẵn dưới dạng tải xuống miễn phí

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT