Ampe kìm tích hợp camera nhiệt HT ECLIPSE

Nhà sản xuất:
  • MMS TRMS
  • Đo điện áp DC lên tới 1500V
  • Đo điện áp AC lên tới 1000V
  • Đo dòng điện AC + DC
  • Bộ lọc thông thấp AC (LoZ)
  • Đo dòng AC/DC lên tới 1000A
Danh mục: