Ứng dụng của thiết bị đo lường trong các lĩnh vực

Các ứng dụng của thiết bị đo lường trong thực tiễn cho các lĩnh vực:

Nông nghiệp

Nuôi trồng thủy sản

 • Giám sát chất lượng nước
 • Kiểm tra chất lượng nước

Bể nuôi cá

 • Giám sát chất lượng nước
 • Kiểm tra chất lượng nước

Ô tô & Hàng không vũ trụ

Xây dựng

Hóa chất

 • Giám sát chất lượng nước
 • Kiểm tra chất lượng nước
 • Nhiệt độ & RH% Data Logger

Vật liệu xây dựng

 • Nhiệt độ & RH% Data Logger
 • Màn hình nhiệt độ
 • Nhiệt độ & Đo lường% RH
 • Kiểm tra chất lượng nước

Thiết bị điện tử

 • Đo chênh áp
 • Nhiệt độ & RH% Data Logger
 • Nhiệt độ & Đo lường% RH
 • Màn hình nhiệt độ

Kiểm soát môi trường

Triển lãm & Lưu trữ

An toàn thực phẩm

 • Màn hình nhiệt độ
 • Nhiệt độ & Đo lường% RH
 • Nhiệt độ & RH% Data Logger
 • Giám sát chất lượng nước

Sức khỏe và an toàn

Thủy canh

 • Kiểm tra chất lượng nước
 • Màn hình nhiệt độ
 • Bộ điều khiển & Giám sát CO2

HVAC

Vườn trong nhà

Internet of Things (IOT)

 • Đo chênh áp
 • Nhiệt độ & Đo lường% RH
 • Giám sát chất lượng không khí trong nhà
 • Đo tốc độ gió
 • Kiểm tra chất lượng nước

Kiểm tra phòng thí nghiệm

Logistics

 • Nhiệt độ & RH% Data Logger
 • Giám sát chất lượng không khí trong nhà
 • Đo tốc độ gió
 • Đo chênh áp

Y khoa

Khí tượng

 • Nhiệt độ & RH% Data Logger
 • Màn hình nhiệt độ
 • Nhiệt độ & Đo lường% RH

Dược phẩm

Hồ bơi & Spa

 • Kiểm tra chất lượng nước
 • Giám sát chất lượng nước

Chăn nuôi gia cầm & gia súc

Sản xuất

 • Nhiệt độ & RH% Data Logger
 • Màn hình nhiệt độ
 • Nhiệt độ & Đo lường% RH
 • Máy ảnh tốc độ cao
 • Đo chênh áp

Kiểm soát chất lượng nước

 • Giám sát chất lượng nước
 • Kiểm tra chất lượng nước
 • Nhiệt độ & RH% Data Logger