Nhiệt kế cảm biến từ xa Hanna HI147

1.332.760

Nhà sản xuất:
HI147 là một cảm biến nhiệt độ từ xa lý tưởng để theo dõi trong môi trường chăm sóc thực phẩm. Nó chứa nam châm để dễ dàng đặt trên bề mặt kim loại và mang lại các phép đo chính xác cao trong phạm vi nhiệt độ rộng.
Hana HI147
Nhiệt kế cảm biến từ xa Hanna HI147

1.332.760